ODP

Meteorológiai Adattár

Icon Name                       Last modified   Size Description
[PARENTDIR] Parent Directory - 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 154K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 157K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 156K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 152K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 158K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 158K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 159K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 160K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 158K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 141K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 229K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 213K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 214K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 166K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 157K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 164K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 163K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 195K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 65K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 845 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 53K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 828 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 829 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 824 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 233K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 236K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 197K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 227K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 834 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 834 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 825 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 227K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 212K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 136K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 135K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 247K 18 UTC [  ] AROME-surfgeo-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 247K 18 UTC [  ] AROME-lsmask-20220122_1800+00000.nc.zip 2022-01-22 19:45 1.2K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 150K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 157K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 143K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 158K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 160K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 155K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 161K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 157K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 138K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 146K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 146K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 139K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 230K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 217K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 211K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 167K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 156K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 164K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 165K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 194K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 63K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 187K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 49K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 64K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 63K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 4.2K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 232K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 237K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 197K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 227K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 197K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 197K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 217K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 212K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 134K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 118K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+00100.nc.zip 2022-01-22 19:45 250K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 148K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 149K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 146K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 152K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 163K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 156K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 141K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 146K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 137K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 229K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 217K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 213K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 167K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 160K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 160K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 166K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 195K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 170K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 62K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 183K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 46K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 72K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 71K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 4.3K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 230K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 238K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 198K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 228K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 198K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 197K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 215K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 212K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 135K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 103K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+00200.nc.zip 2022-01-22 19:45 250K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 145K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 159K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 143K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 160K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 148K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 143K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 160K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 156K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 165K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 160K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 156K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 145K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 145K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 136K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 229K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 213K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 169K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 162K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 162K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 166K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 197K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 170K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 59K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 206K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 185K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 44K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 76K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 75K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 5.0K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 227K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 240K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 199K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 227K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 199K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 198K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 214K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 212K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 133K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 91K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+00300.nc.zip 2022-01-22 19:45 249K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 145K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 159K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 146K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 143K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 161K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 166K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 161K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 158K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 152K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 141K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 137K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 229K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 217K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 213K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 167K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 165K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 160K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 166K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 197K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 170K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 59K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 187K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 43K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 78K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 78K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 5.5K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 225K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 239K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 199K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 226K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 199K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 199K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 256K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 209K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 212K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 135K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 87K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+00400.nc.zip 2022-01-22 19:45 250K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 145K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 157K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 145K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 144K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 151K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 159K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 166K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 161K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 158K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 158K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 145K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 138K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 229K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 217K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 212K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 165K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 166K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 159K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 165K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 198K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 61K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 184K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 43K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 81K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 81K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 5.9K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 225K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 240K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 200K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 225K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 200K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 199K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 256K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 200K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 212K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 134K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 81K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+00500.nc.zip 2022-01-22 19:45 249K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 148K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 159K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 156K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 148K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 149K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 155K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 166K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 159K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 141K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 137K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 227K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 165K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 161K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 165K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 198K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 60K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 184K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 47K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 84K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 83K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 6.1K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 228K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 242K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 200K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 221K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 200K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 198K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 256K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 191K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 133K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 79K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+00600.nc.zip 2022-01-22 19:55 248K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 148K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 157K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 157K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 151K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 153K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 155K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 154K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 165K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 159K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 161K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 145K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 141K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 136K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 226K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 212K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 164K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 158K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 160K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 164K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 198K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 59K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 182K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 51K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 88K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 87K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 6.6K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 229K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 241K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 223K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 200K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 256K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 188K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 133K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 83K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+00700.nc.zip 2022-01-22 19:55 248K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 150K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 157K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 156K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 152K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 157K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 155K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 153K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 165K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 159K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 145K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 146K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 141K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 136K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 227K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 217K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 215K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 212K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 164K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 156K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 158K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 199K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 56K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 184K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 53K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 91K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 90K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 6.9K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 231K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 241K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 222K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 184K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 133K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 84K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+00800.nc.zip 2022-01-22 19:55 248K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 152K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 156K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 155K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 158K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 156K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 152K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 164K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 159K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 162K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 146K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 147K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 136K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 225K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 212K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 166K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 154K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 162K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 162K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 200K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 54K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 183K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 54K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 96K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 95K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 7.3K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 234K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 239K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 221K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 202K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 183K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 132K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 84K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+00900.nc.zip 2022-01-22 19:55 248K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 154K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 156K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 161K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 152K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 164K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 159K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 161K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 147K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 148K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 137K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 224K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 150K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 51K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 184K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 58K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 100K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 100K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 7.9K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 237K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 239K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 202K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 221K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 182K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 132K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 86K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+01000.nc.zip 2022-01-22 19:55 249K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 156K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 155K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 145K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 158K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 149K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 161K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 165K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 155K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 158K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 146K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 147K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 138K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 225K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 164K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 149K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 164K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 167K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 51K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 184K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 64K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 105K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 104K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 8.6K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 240K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 238K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 202K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 223K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 202K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 186K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 133K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 89K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+01100.nc.zip 2022-01-22 19:55 249K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 156K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 157K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 145K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 152K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 164K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 157K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 152K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 147K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 164K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 158K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 157K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 147K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 146K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 138K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 225K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 149K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 162K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 168K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 200K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 50K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 3.3K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 67K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 109K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 109K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 9.3K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 241K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 239K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 202K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 224K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 203K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 202K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 258K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 192K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 133K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 90K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+01200.nc.zip 2022-01-22 19:55 249K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 157K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 157K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 146K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 164K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 157K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 149K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 146K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 164K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 156K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 155K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 148K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 145K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 136K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 224K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 217K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 165K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 147K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 159K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 167K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 198K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 50K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 219K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 68K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 114K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 113K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 10K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 243K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 240K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 202K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 225K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 202K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 202K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 258K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 196K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 132K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 94K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+01300.nc.zip 2022-01-22 19:55 251K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 158K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 156K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 146K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 156K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 162K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 160K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 151K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 144K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 163K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 157K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 155K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 149K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 136K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 223K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 215K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 215K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 213K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 166K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 148K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 155K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 166K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 195K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 49K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 233K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 65K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 117K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 116K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 12K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 244K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 241K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 200K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 227K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 202K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 200K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 258K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 210K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 212K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 131K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 126K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+01400.nc.zip 2022-01-22 19:55 255K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 159K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 157K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 146K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 161K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 151K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 142K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 161K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 156K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 155K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 147K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 134K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 223K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 217K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 214K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 167K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 147K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 151K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 164K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 196K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 50K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 235K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 57K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 118K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 117K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 14K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 243K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 241K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 228K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 258K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 219K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 212K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 130K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 175K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+01500.nc.zip 2022-01-22 19:55 256K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 157K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 146K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 160K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 141K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 161K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 154K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 147K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 141K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 133K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 224K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 217K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 213K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 167K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 147K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 150K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 161K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 198K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 52K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 55K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 120K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 118K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 16K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 242K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 240K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 200K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 231K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 199K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 200K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 258K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 226K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 212K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 131K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 195K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+01600.nc.zip 2022-01-22 20:05 257K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 157K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 151K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 140K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 163K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 156K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 131K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 225K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 217K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 215K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 168K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 163K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 198K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 54K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 206K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 239K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 53K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 121K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 119K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 18K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 242K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 239K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 227K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 229K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 131K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 202K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+01700.nc.zip 2022-01-22 20:05 257K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 163K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 156K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 137K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 165K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 157K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 139K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 132K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 224K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 217K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 169K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 160K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 199K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 170K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 55K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 51K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 124K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 120K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 20K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 242K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 232K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 256K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 232K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 130K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 204K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+01800.nc.zip 2022-01-22 20:05 256K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 160K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 157K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 138K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 165K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 160K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 131K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 223K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 213K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 168K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 146K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 156K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 199K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 57K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 50K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 126K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 121K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 23K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 243K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 237K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 232K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 256K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 232K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 129K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 198K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+01900.nc.zip 2022-01-22 20:05 255K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 163K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 156K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 139K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 165K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 163K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 157K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 131K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 221K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 215K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 167K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 151K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 196K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 170K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 58K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 206K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 51K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 131K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 124K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 27K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 244K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 236K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 230K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 199K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 256K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 231K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 130K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 181K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+02000.nc.zip 2022-01-22 20:05 255K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 164K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 156K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 140K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 165K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 160K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 130K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 220K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 215K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 212K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 168K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 141K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 199K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 59K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 57K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 136K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 127K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 31K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 246K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 237K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 227K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 256K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 230K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 130K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 149K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+02100.nc.zip 2022-01-22 20:05 254K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 159K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 159K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 157K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 160K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 138K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 163K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 161K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 159K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 139K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 129K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 218K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 215K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 211K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 161K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 142K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 154K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 198K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 61K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 66K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 142K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 132K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 37K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 245K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 228K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 200K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 218K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 129K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 124K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+02200.nc.zip 2022-01-22 20:05 251K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 160K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 160K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 137K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 164K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 161K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 159K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 129K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 216K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 213K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 167K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 196K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 170K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 63K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 66K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 137K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 41K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 246K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 239K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 200K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 228K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 200K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 210K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 130K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 115K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+02300.nc.zip 2022-01-22 20:05 248K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 157K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 139K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 167K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 161K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 138K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 128K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 213K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 167K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 148K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 156K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 154K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 199K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 64K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 263K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 64K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 148K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 141K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 42K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 244K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 240K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 200K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 227K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 200K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 200K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 258K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 208K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 129K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 106K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+02400.nc.zip 2022-01-22 20:05 245K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 156K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 139K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 167K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 161K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 154K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 141K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 139K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 128K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 212K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 200K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 166K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 151K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 200K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 65K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 206K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 59K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 150K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 43K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 243K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 241K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 226K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 200K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 258K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 205K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 128K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 94K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+02500.nc.zip 2022-01-22 20:05 244K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 156K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 166K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 154K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 151K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 139K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 128K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 211K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 213K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 212K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 166K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 160K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 66K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 56K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 43K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 242K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 242K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 202K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 225K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 202K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 205K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 127K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 84K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+02600.nc.zip 2022-01-22 20:05 244K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 154K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 157K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 149K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 165K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 163K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 149K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 128K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 211K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 213K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 213K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 211K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 165K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 201K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 65K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 53K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 147K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 44K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 241K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 242K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 202K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 225K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 202K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 202K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 206K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 127K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 78K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+02700.nc.zip 2022-01-22 20:05 243K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 156K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 151K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 151K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 150K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 165K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 164K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 150K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 148K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 141K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 129K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 210K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 212K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 213K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 211K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 165K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 154K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 163K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 154K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 198K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 64K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 52K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 149K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 45K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 239K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 241K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 203K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 224K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 203K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 202K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 206K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 214K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 127K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 71K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+02800.nc.zip 2022-01-22 20:05 244K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 150K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 157K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 149K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 148K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 149K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 167K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 164K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 150K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 148K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 141K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 128K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 209K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 210K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 211K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 164K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 156K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 153K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 200K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 62K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 51K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 155K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 151K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 46K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 237K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 242K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 203K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 223K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 202K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 203K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 197K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 215K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 126K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 66K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+02900.nc.zip 2022-01-22 20:05 245K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 150K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 157K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 142K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 149K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 149K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 147K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 150K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 166K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 164K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 152K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 145K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 129K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 208K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 210K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 211K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 211K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 162K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 156K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 160K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:05 151K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 200K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 60K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 206K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 49K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 156K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 153K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 236K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 242K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 203K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 222K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 201K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 203K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 189K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 215K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 125K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 66K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+03000.nc.zip 2022-01-22 20:06 246K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 150K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 156K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 143K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 155K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 147K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 149K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 165K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 164K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 154K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 147K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 128K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 208K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 209K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 210K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 207K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 162K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 155K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 159K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 153K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 201K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 58K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 48K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 158K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 155K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 236K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 242K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 192K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 221K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 193K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 204K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 182K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 215K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 124K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 65K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+03100.nc.zip 2022-01-22 20:06 247K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 150K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 157K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 143K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 151K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 151K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 148K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 164K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 155K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 146K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 128K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 208K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 209K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 209K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 210K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 162K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 156K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 159K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 153K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 202K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 56K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 47K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 159K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 156K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 235K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 242K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 204K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 222K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 203K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 175K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 215K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 126K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 63K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+03200.nc.zip 2022-01-22 20:15 247K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 150K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 152K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 150K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 164K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 159K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 156K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 145K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 139K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 128K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 207K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 208K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 209K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 164K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 155K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 158K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 149K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 203K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 55K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 44K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 159K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 157K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 234K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 241K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 222K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 204K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 168K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 216K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 118K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 60K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+03300.nc.zip 2022-01-22 20:15 248K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 150K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 153K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 153K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 143K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 153K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 163K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 157K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 156K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 145K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 138K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 128K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 202K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 203K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 207K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 208K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 164K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 154K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 156K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 148K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 203K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 54K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 208K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 42K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 160K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 157K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 235K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 240K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 223K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 164K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 216K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 123K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 56K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+03400.nc.zip 2022-01-22 20:15 248K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 149K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 158K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 137K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 155K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 151K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 149K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 148K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 153K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 156K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 155K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 141K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 138K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 137K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 125K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 199K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 206K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 207K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 165K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 153K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 155K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 146K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 203K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 51K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 208K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 40K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 160K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 158K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 234K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 240K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 223K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 204K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 156K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 216K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 121K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 54K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+03500.nc.zip 2022-01-22 20:15 248K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 149K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 157K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 143K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 157K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 151K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 148K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 147K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 155K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 162K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 154K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 155K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 136K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 136K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 128K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 199K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 206K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 206K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 161K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 152K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 155K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 146K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 202K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 51K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 208K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 38K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 160K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 158K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 234K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 240K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 223K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 146K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 216K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 121K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 53K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+03600.nc.zip 2022-01-22 20:15 249K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 150K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 156K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 143K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 158K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 150K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 145K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 149K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 155K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 160K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 152K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 155K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 139K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 136K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 133K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 126K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 200K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 206K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 206K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 165K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 153K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 154K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 147K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 202K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 53K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 207K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 238K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 35K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 160K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 158K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 232K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 239K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 224K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 205K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 140K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 216K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 122K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 56K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+03700.nc.zip 2022-01-22 20:15 250K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 148K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 154K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 143K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 158K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 149K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 143K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 148K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 151K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 158K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 150K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 154K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 138K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 136K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 131K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 125K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 203K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 205K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 206K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 165K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 153K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 153K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 143K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 196K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 55K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 208K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 237K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 30K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 160K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 232K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 239K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 202K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 228K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 205K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 201K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 256K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 150K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 215K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 124K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 128K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+03800.nc.zip 2022-01-22 20:25 255K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 145K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 152K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 142K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 147K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 137K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 151K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 148K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 158K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 147K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 152K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 138K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 144K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 134K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 129K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 124K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 203K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 205K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 205K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 164K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 152K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 150K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 146K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 192K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 59K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 208K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 236K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 26K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 160K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 158K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 230K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 239K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 199K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 231K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 202K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 199K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 254K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 182K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 214K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 125K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 187K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+03900.nc.zip 2022-01-22 20:25 257K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 141K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 150K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 142K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 160K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 146K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 133K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 152K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 148K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 158K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 143K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 152K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 141K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 143K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 133K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 129K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 122K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 205K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 205K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 165K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 152K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 146K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 149K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 191K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 66K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 203K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 236K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 20K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 161K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 229K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 239K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 196K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 233K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 199K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 196K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 251K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 215K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 214K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 126K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 205K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+04000.nc.zip 2022-01-22 20:25 258K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 139K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 150K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 141K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 161K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 146K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 134K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 147K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 158K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 142K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 152K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 132K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 124K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 121K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 208K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 202K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 166K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 154K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 144K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 153K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 190K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 73K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 208K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 235K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 14K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 161K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 229K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 241K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 195K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 233K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 197K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 195K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 249K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 224K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 214K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 129K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 212K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+04100.nc.zip 2022-01-22 20:25 259K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 139K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 151K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 142K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 162K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 145K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 135K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 153K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 144K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 160K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 142K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 147K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 142K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 141K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 131K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 128K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 120K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 208K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 167K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 155K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 139K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 155K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 192K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 77K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 208K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 233K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 9.1K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 161K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 231K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 240K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 195K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 233K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 195K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 195K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 248K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 227K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 214K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 132K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 213K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+04200.nc.zip 2022-01-22 20:25 259K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 141K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 151K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 140K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 163K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 143K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 135K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 153K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 144K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 161K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 141K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 151K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 139K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 130K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 126K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 120K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 205K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 203K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 203K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 203K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 166K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 154K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 140K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 158K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 192K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 77K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 208K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 231K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 6.0K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 161K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 233K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 240K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 195K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 232K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 195K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 194K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 248K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 230K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 131K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 213K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+04300.nc.zip 2022-01-22 20:25 257K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 140K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 153K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 141K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 163K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 141K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 133K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 154K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 148K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 160K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 142K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 150K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 139K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 131K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 125K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 120K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 208K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 202K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 167K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 154K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 139K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 192K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 75K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 208K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 230K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 5.1K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 161K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 232K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 240K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 196K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 230K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 196K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 195K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 249K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 231K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 131K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 203K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+04400.nc.zip 2022-01-22 20:25 257K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 142K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 154K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 141K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 162K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 140K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 131K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 156K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 150K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 143K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 152K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 140K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 139K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 126K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 125K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 120K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 206K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 203K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 202K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 164K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 155K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 138K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 157K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 188K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 71K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 208K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 230K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 6.0K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 161K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 232K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 237K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 197K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 228K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 197K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 196K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 250K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 218K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 212K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 129K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 133K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+04500.nc.zip 2022-01-22 20:25 257K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 146K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 155K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 141K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 160K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 140K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 129K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 148K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 152K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 157K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 147K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 153K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 139K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 138K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 132K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 125K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 119K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 206K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 203K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 203K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 163K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 154K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 138K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 160K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 192K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 172K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 68K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 208K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 230K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 7.2K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 161K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 231K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 233K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 198K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 227K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 198K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 192K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 254K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 116K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 212K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 127K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 47K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+04600.nc.zip 2022-01-22 20:25 256K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 145K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 155K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 141K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 162K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 139K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 128K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 151K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 155K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 149K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 154K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 137K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 137K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 133K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 125K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 117K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 203K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 163K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 151K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 138K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 160K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 194K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 65K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 208K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 230K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 7.0K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 161K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 231K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 233K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 198K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 225K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 200K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 198K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 257K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 79K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 126K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 31K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+04700.nc.zip 2022-01-22 20:25 254K 18 UTC [  ] AROME-u_pbl_h100-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 144K 18 UTC [  ] AROME-v_pbl_h100-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 156K 18 UTC [  ] AROME-T_pbl_h100-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 140K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_pbl_h100-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 163K 18 UTC [  ] AROME-u_p1000-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 137K 18 UTC [  ] AROME-u_p850-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 129K 18 UTC [  ] AROME-u_p700-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 153K 18 UTC [  ] AROME-u_p500-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 152K 18 UTC [  ] AROME-v_p1000-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-v_p850-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 147K 18 UTC [  ] AROME-v_p700-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 154K 18 UTC [  ] AROME-v_p500-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 136K 18 UTC [  ] AROME-T_p1000-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 138K 18 UTC [  ] AROME-T_p850-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 132K 18 UTC [  ] AROME-T_p700-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 125K 18 UTC [  ] AROME-T_p500-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 117K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p1000-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 201K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p850-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 204K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p700-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 203K 18 UTC [  ] AROME-Geopot_p500-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 201K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p1000-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 164K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p850-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 152K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p700-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 139K 18 UTC [  ] AROME-RelHum_p500-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 161K 18 UTC [  ] AROME-Tsurf-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 197K 18 UTC [  ] AROME-SnowM-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 171K 18 UTC [  ] AROME-CloudTot-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 64K 18 UTC [  ] AROME-PSurf-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 208K 18 UTC [  ] AROME-Snowd-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 262K 18 UTC [  ] AROME-SWRadSurf-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 230K 18 UTC [  ] AROME-InstPrec-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 6.3K 18 UTC [  ] AROME-PrecTot-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 161K 18 UTC [  ] AROME-SnowTot-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 159K 18 UTC [  ] AROME-SurfRain-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 47K 18 UTC [  ] AROME-U10-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 229K 18 UTC [  ] AROME-V10-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 233K 18 UTC [  ] AROME-T2-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 199K 18 UTC [  ] AROME-RelHum2-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 224K 18 UTC [  ] AROME-Tmin2-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 200K 18 UTC [  ] AROME-Tmax2-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 199K 18 UTC [  ] AROME-Wgust-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 258K 18 UTC [  ] AROME-pblh-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 64K 18 UTC [  ] AROME-DT-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 213K 18 UTC [  ] AROME-mslpres-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 124K 18 UTC [  ] AROME-Cape-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 25K 18 UTC [  ] AROME-CCL-20220122_1800+04800.nc.zip 2022-01-22 20:25 252K 18 UTC